Terapi Stockholm

Terapi Stockholm Klara Samtal samtalsrum

Hem

Samtalsterapi , Parterapi och Coaching

För dig som finns i Stockholm erbjuder Klara Samtal samtalsterapi, coaching och handledning till dig som vill lära känna dig själv bättre, växa som människa och skapa en förändring i ditt liv, oavsett om det är i arbetslivet eller privat.

Varför samtalsterapi?
Det finns lika många anledningar till varför man väljer att gå i samtalsterapi, som det finns människor. En anledning kan vara att du inte mår bra men inte kan förstå varför. En annan kan vara en speciell händelse eller en relation man behöver hjälp med att hantera. Ibland kanske vi inte vill belasta våra nära och kära med det som känns svårt. Då kan vi behöva stöd och hjälp för att förändra vårt liv. Vi bär alla på en längtan efter välbefinnande. Läs mer om samtalsterapi

Terapi
I terapi arbetar vi med hela ditt jag för att upptäcka dina möjligheter. Tillsammans undersöker vi och skapar förståelse för det förflutna, nuet och framtiden. Här får du möjlighet att titta på dina tankar och känslor så att du kan komma till nya insikter och komma vidare i livet. Läs mer om terapi

Coaching
I coaching arbetar vi med det som är här och nu och din framtid. Vi tittar på hinder och bryter tankemönster, och stödjer dig i att prova nya tankar och idéer som för dig närmare dina mål. Genom kraftfulla frågor får du hjälp att se ditt liv ur ett nytt perspektiv. Läs mer om coaching

Handledning
Handledning är en effektiv metod på olika nivåer oavsett om det är av professionell eller privat karaktär. I handledning ges tillfälle att reflektera och uttrycka samt bearbeta det som kanske inte får så mycket tid eller plats i det löpande arbetet och på arbetsplatsen. Läs mer om handledning

Arbetssätt
Jag arbetar med psykosyntesen som grund. Det är en praktisk psykologi som ser till hela människan – kropp, själ, känslor och intellekt. Psykosyntesens förhållningssätt är att bygga på det som är friskt, samtidigt som allt det vi varit med om i livet blir användbara erfarenheter och tillgångar. Våra livskriser och motgångar är en möjlighet till personlig utveckling och växande. I psykosyntesen uppmuntras du att ta eget ansvar, att välja det som är bra för dig och att omsätta dina instinkter i praktiskt handlande.

Varmt välkommen att kontakta mig:
073-512 20 72 eller via e-post

Ywonne Bjärkenrud, Klara Samtal
Aukt & Dipl samtalsterapeut och coach i Psykosyntes
Ansvarsförsäkrad
Medlem i Psykosyntesförbundet